Към Локвата и Купена

Запознаха се в една хижа и след пет разменени приказки тя усети, че са сродни души. Нямаше как да сбърка с тази рошава коса, широка усмивка и забързан говор. Беше сигурна, че върлинестото му тяло,…


Да преброиш до три

По пътеката южно от хижа “Ясена” се задаваше фигура. Първо се показа една несресана глава. Поприведена, тя леко се поклащаше, като че си тактуваше някаква мелодия. Последваха я рамене, които някога…


Трета награда

Любов по детски

Не... не искам да го казвам. Дори не искам да го мисля. Но тези чувства бликат като водопад от душата ми. Любовта към планината е една от най-силните в живота ми. Така истинска, чиста и непорочна. Тя…


Един не лош ден

Отново съм във влака за Земен – през есента на 2017 г. сякаш съм абониран за него. Сутринта едва ли не съм се самопринудил да изляза от вкъщи. В началото на ноември над София тегне сива пелена от…


Кавагебо-свещенният връх на Боговете

Лили весело влетя в стаята на Димитър и подхвърли:-Любов моя,приети сме в английската експедиция.Ще катерим свещенния връх Кавагебо!-И кога ще бъде това?-скептично запита той.-В мейла пише след…


В 2 сутринта на улица Партизанска

Да, там именно ми хрумна заглавието на следващите редове. Улица Партизанска се намира в китния град Батак. Тя е много знакова поради това, че води към известния лагер на партизаните от отряд Антон…


Награда на публиката

Легенда за Еделвайс

След “Кончето” се отправихме нататък към хижа “Яворов”. Спряхме за кратка почивка пред “Каменитица”, малко над Бански суходол. С много пот се изкатерихме по отвесните скали, изровихме по няколко…


Стояновата самодива

От отколешни времена, стари хора разказват,  как на Самодивското сборище в усоите  под връх Пирин, по късни доби излизали красиви моми - самодиви. Обитавали те речните вирове и околните…


Лeгенда за Попово езеро (Папаз гьол)

Гавазите на Мехмед Кюпрюлю се отправиха по дирите на попа. Измъкнал се бе папазинът без да го усетят, улисани в суматохата около влизащите в правата вяра. Не бе издържал папазинът му с папаз, да…


Мила

Двете самодиви се притаиха зад едно дърво и се загледаха в мъжа, който беше разположил палатката си на близката поляна. Огънят, който беше запалил, хвърляше отблясъци в тъмнината и от време-на време…