27-ми

Не можеше да заспи от вълнение. С котешка деликатност се измъкна от топлата прегръдка на спящата си жена, прошляпа до компютъра и отново провери моделите. Момчил бе проследил всички циклони, не…


Свръзка

“Връзваме козите, а ние се обвързваме” — по неведоми за мен причини, дължащи се на сложни биохимични процеси в мозъка, думите на Орлин Чачановски вече отекват в главата ми всеки път, когато извадя…