Условия за участие

Срокът за изпращане на разказите в конкурса за кратък разказ „Под върха“ VIII е от 10-ти ноември 2023 г. до 23:59 ч. на 31-ви декември 2023 г.

Списък на критериите, по които ще се оценяват изпратените творби:

 1. Текстовете не трябва да надхвърлят обем от 5 стандартни машинописни страници
  (9 000 символа с интервалите).
 2. Познаване и прилагане на книжовните правописни, пунктуационни и езикови
  норми, освен в случаите, в които отстъпленията не са художествено обосновани.
 3. Богат речников запас, чувство към литературния език; липса на поетизми и клишета.
 4. Добре е разказите да притежават оригинален сюжет. Пътеписите не са разкази.
 5. Умение за предаване на пряка и косвена реч, ако такива са налични в
  произведението.
 6. Умело боравене със структурата на литературния текст.
 7. Журито на конкурса ще оценява по-високо разказите, за сметка на пътеписите,
  есетата и преразказите по преживяно.

Бонификация ще получат текстове, които:

 • са четивни, увлекателни и задържат читателския интерес
 • отговарят на жанровата характеристика на късия разказ
 • имат ясно изразени начало, среда и край или завръзка, кулминация и развръзка
 • изградени са на базата на конфликт в персонажната система или в сюжета
 • имат сюжет
 • имат повече от един персонаж
 • такива с оригинални и запомнящи се персонажи
 • такива без директно изведени поука, заключение или извод, характерни за
 • есеистичен текст.

Разказите следва да са на български език.
Брой творби: Допускат се и повече от един разказ на автор
Ограничения: Няма ограничение за пол, възраст или практикуван спорт, стига да се случва там горе, в Планината, за която всички мечтаем, докато стоим в града.

Единственото ни условие е изпратените разкази да не са били награждавани в други конкурси.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своя разказ!
С изпращането на разказа Вие се съгласявате да предоставите на Софийски планински
клуб, като организатор на конкурса за кратък разказ „Под върха“ правата за
публикация на Вашия разказ в настоящия интернет сайт. Също така предоставяте на
организатора на конкурса неексклузивното право да Ви представлява при преговори
за последваща публикация в други издания, електронни или на хартия. Сдружение
Софийски планински клуб работи активно с други организации, издания и сайтове с
цел подпомагане на публикацията на отличени творби в хартиена или електронна
форма . Допълнителни публикации на творбите задължително се съгласуват с
авторите.