Условия за участие

Срокът за изпращане на разказите в конкурса за кратък разказ „Под върха“ V е от 27-ми декември 2019 г. до 23:59 ч. на 2-ри февруари 2020 г.

Критерии за оценка: 

 1. Текстовете не трябва да надхвърлят обем от 10 стандартни машинописни страници (18 000 символа с интервалите).
 2. Познаване и прилагане на книжовните правописни, пунктуационни и езикови норми, освен в случаите, в които отстъпленията не са художествено обосновани.
 3. Богат речников запас, чувство към литературния език; липса на поетизми и клишета.
 4. Добре е разказите да притежават оригинален сюжет. Пътеписите не са разкази 🙂
 5. Умение за предаване на пряка и косвена реч, ако такива са налични в произведението.
 6. Умело боравене със структурата на литературния текст.
 7. В това издание журито на конкурса ще оценява по-високо разказите, за сметка на пътеписите, есетата и преразказите по преживяно. В този смисъл бонификация ще получат текстове, които:
  • са четивни, увлекателни и задържат читателския интерес
  • отговарят на жанровата характеристика на късия разказ
  • имат ясно изразени начало, среда и край
  • изградени са на базата на конфликт в персонажната система или в сюжета
  • имат завръзка, кулминация и развръзка
  • имат повече от един персонаж
  • такива с оригинални и запомнящи се персонажи
  • такива без директно изведени поука, заключение или извод, характерни за есеистичен текст.
 8. Не се очаква зададените теми да са заглавията на разказите, нито да присъстват експлицитно в тях – те би следвало по-скоро задават посоката и мотивите на текстовете.  
 9. Разказите следва да са на български език.

Брой творби: Допускат се и повече от един разказ на автор

Ограничения: Няма ограничение за пол, възраст или практикуван спорт, стига да се случва там горе, в Планината, за която всички мечтаем, докато стоим в града. Единственото ни условие е изпратените разкази да не са били награждавани в други конкурси.

Награда на публиката: Всички изпратени разкази до 23:59 ч. на 25.01.2020 г. ще участват за надпреварата за награда на публиката! Гласуването ще става на сайта на конкурса – www.podvurha.spk.bg

Как да ни изпратите своя разказ: Изпращайте разказите през формата на сайта ни ( слагаме линк), като задължително посочвате заглавие на разказа си, три имена, имейл за контакт, населено място и телефон. 

Категории в конкурса: В „Под върха“ V ще има следните категории, в които ще бъдат наградени най-добрите разкази: 

1. Под върха
1.1. Под върха: Разтопяване
1.2. Под върха: Граници
2. Награда на публиката: разказът събрал най-много гласове от читателите.   

По общо съгласие на членовете на журито се допуска награждаване на разкази и за на техните автори, ако тези творби са останали ненаградени в гореизброените категории. Журито оценява текстовете анонимно. 

Награди: Наградите са предметни и парични 

Награждаване: Награждаването ще се състои на 20.02.2020 г. от 19:30 ч. в гр. София в „Клуб на пътешественика“, ул. „Сердика“ № 19.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своя разказ! С изпращането на разказа Вие се съгласявате да предоставите на Софийски планински клуб, като организатор на конкурса за кратък разказ „Под върха“ правата за публикация на Вашия разказ в настоящия интернет сайт. Също така предоставяте на организатора на конкурса неексклузивното право да Ви представлява при преговори за последваща публикация в други издания, електронни или на хартия. Сдружение Софийски планински клуб работи активно с други организации, издания и сайтове с цел подпомагане на публикацията на отличени творби в хартиена или електронна форма . Допълнителни публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.