Условия за участие

Срокът за изпращане на разказите в конкурса за кратък разказ „Под върха“ VI е от 10-ти ноември 2020 г. до 23:59 ч. на 10-ти януари 2021 г.

Критерии за оценка:

Текстовете не трябва да надхвърлят обем от 10 стандартни машинописни страници (18 000 символа с интервалите). Познаване и прилагане на книжовните правописни, пунктуационни и езикови норми, освен в случаите, в които отстъпленията са художествено обосновани.

Богат речников запас, чувство към литературния език; липса на поетизми и клишета. Добре е разказите да притежават оригинален сюжет. Пътеписите не са разкази Умение за предаване на пряка и косвена реч, ако такива са налични в произведението. Умело боравене със структурата на литературния текст.

В това издание журито на конкурса ще оценява по-високо разказите с оригинални сюжет и идея, за сметка на есетата, пътеписите и преразказите по преживяно.

Бонификация ще получат текстове, които:

  • са четивни, увлекателни и задържат читателския интерес
  • отговарят на жанровата характеристика на късия разказ
  • имат ясно изразени начало, среда и край или завръзка, кулминация и развръзка
  • изградени са на базата на конфликт в персонажната система или в сюжета
  • имат сюжет
  • имат повече от един персонаж
  • такива с оригинални и запомнящи се персонажи
  • такива без директно изведени поука, заключение или извод, характерни за есеистичен текст.Разказите следва да са на български език.Брой творби: Допускат се и повече от един разказ на авторОграничения: Няма ограничение за пол, възраст или практикуван спорт, стига да се случва там горе, в Планината, за която всички мечтаем, докато стоим в града. Единственото ни условие е изпратените разкази да не са били награждавани в други конкурси.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своя разказ! С изпращането на разказа Вие се съгласявате да предоставите на Софийски планински клуб, като организатор на конкурса за кратък разказ „Под върха“ правата за публикация на Вашия разказ в настоящия интернет сайт. Също така предоставяте на организатора на конкурса неексклузивното право да Ви представлява при преговори за последваща публикация в други издания, електронни или на хартия. Сдружение Софийски планински клуб работи активно с други организации, издания и сайтове с цел подпомагане на публикацията на отличени творби в хартиена или електронна форма . Допълнителни публикации на творбите задължително се съгласуват с авторите.