Награда на журито

Първа награда

Гъбинг

Веселин Бъчваров

Read More

Втора награда

В чакалнята

Никола Пенчев

Read More

Трета награда

Палатите на новия век

Мария Димитрова

Read More

Поощрителни награди

Поощрителна награда за млад автор

Страх

Димитър Петков

Read More

Поощрителна награда за най-добро перо

Перспектива

Зорница Здравкова

Read More